Zajmowanie się terapią interwencyjną

Czym jest terapia interwencyjna?

Artykuł partnera.

Terapia interwencyjna jest rodzajem terapii, która polega na intensywnym i krótkoterminowym wsparciu danej osoby, grupy lub rodziny. Pomoc w ramach tego rodzaju terapii udzielana jest natychmiastowo i bez zbędnej zwłoki. Obejmuje zazwyczaj od jednego do dwunastu spotkań w zależności od stopnia nasilenia kryzysu i potrzeb danej osoby. Dotyczy pacjentów, którzy znaleźli się w kryzysie emocjonalnym lub w trudnej sytuacji spowodowanej np. przemocą, śmiercią bliskiej osoby, próbą samobójczą, czy traumatycznym wydarzeniem.

Jaki jest cel terapii interwencyjnej?

Głównym celem terapii interwencyjnej jest natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanej osobie, grupie osób lub rodzinie skutkujące zapewnieniem jej/im stabilizacji emocjonalnej i potrzebnego wsparcia. Dzięki temu minimalizowane jest u nich ryzyko niebezpiecznych dla zdrowia lub życia zachowań. Podczas terapii interwencyjnej wzmacniana jest zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz opracowywany dalszy plan wsparcia. W wielu przypadkach terapia interwencyjna stanowi ważny pierwszy krok do dalszego procesu terapeutycznego i długoterminowej poprawy sytuacji emocjonalnej i psychicznej osoby w kryzysie.

Jak wygląda proces terapii interwencyjnej?

Proces terapii interwencyjnej składa się z kilku, ważnych i następujących po sobie etapów:

  1. Rozpoznanie i ocena kryzysowej sytuacji-jest to etap początkowy, którego celem jest dokonanie oceny, jakiego rodzaju interwencja i wsparcie powinno być danej osobie lub grupie osób udzielone.
  2. Nawiązanie kontaktu-terapeuta nawiązuje z osobą w kryzysie kontakt oparty na szacunku i zaufaniu bez dokonywania oceny jej zachowania i wypowiadania sądów na ten temat.
  3. Ocena potrzeby natychmiastowego działania-po podjęciu kontaktu z osobą w kryzysie terapeuta ocenia, czy konieczne jest zainicjowanie w jej przypadku natychmiastowego działania.
  4. Udzielenie wsparcia-podczas terapii interwencyjnej osoba/grupa osób otrzymują potrzebne wsparcie przy zastosowaniu określonych technik stabilizacyjnych, które pomagają w opanowaniu emocji i wewnętrznego napięcia.
  5. Opracowanie dalszego planu wsparcia-może nim być dalsza terapia, terapia rodzinna lub inne potrzebne działania.

Grupa osób pomaga mężczyźnie podając mu pomocną dłoń w górach

Kluczowe elementy skutecznej interwencji

W oparciu o powyżej wskazane etapy interwencji kryzysowej należy wyszczególnić kluczowe elementy, które mają duży wpływ na powodzenie terapii. Głównym elementem skutecznej interwencji jest zapewnienie danej osobie/grupie osób lub rodzinie potrzebnego i niezbędnego bezpieczeństwa fizycznego i psychologicznego. Jest to pierwszy, lecz najważniejszy element składowy terapii. Dzięki niemu osoba w kryzysie zyskuje możliwość opanowania najbardziej targających nią emocji i uczuć oraz przyzwolenie na ich wyrażenie bez dokonywania oceny i zbędnego moralizowania ze strony interwenta (terapeuty).

Niezwykle ważnym procesem terapii interwencyjnej jest udzielenie osobie wsparcia, okazanie jej zrozumienia, szacunku i empatii. Nierzadko jest tak, że terapeuta jest jedyną osobą, która traktuje osobę w kryzysie właśnie w ten sposób. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli interwent nie postara się spojrzeć na trudności, z jakimi zmaga się osoba w kryzysie, z jej punktu widzenia.

Chociaż terapia interwencyjna jest mechanizmem krótkoterminowym i nie spowoduje rozwiązania wszystkich problemów, to jednym z najważniejszych jej elementów składowych jest przeanalizowanie możliwości zażegnania kryzysu przy pomocy dalszych form wsparcia. Powinny być one dostosowane do predyspozycji wewnętrznych klienta, jego wiedzy, umiejętności oraz sprawności umysłowej. Ważne przy tym jest, aby to osoba w kryzysie miała poczucie sprawczości oraz tego, że ma ona bezpośredni wpływ na to, jaki plan wychodzenia z kryzysu obejmie.

Końcowym elementem skutecznej interwencji jest uzyskanie od osoby zobowiązania polegającego na zawarciu wzajemnej umowy pomiędzy stronami odnośnie poczynionych wcześniej zamierzeń. Zadaniem terapeuty będzie wówczas monitorowanie postępów klienta w realizacji opracowanego planu. 

Leczenie uzależnień we Wrocławiu – kolejny etap wsparcia w terapii interwencyjnej

Leczenie uzależnień jest procesem złożonym, w którym terapia interwencyjna stanowi jedynie kluczowy punkt wyjścia dla osób zmagających się z nałogiem. W celu osiągnięcia trwałej poprawy niezbędne jest kontynuowanie leczenia w dłuższym okresie czasu. Leczenie uzależnień we Wrocławiu w Ośrodku Przebudzenie oferuje osobom uzależnionym szeroki zakres wsparcia i możliwości poprawy jakości życia. Po zakończeniu terapii interwencyjnej, aby osiągnąć długofalową poprawę, ważne jest kontynuowanie procesu terapeutycznego i leczenia poprzez przejście do kolejnych etapów wsparcia, takich jak: terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna, uczestnictwo w grupach samopomocowych i farmakoterapia.

Kobieta trzyma czerwony napis SOS w dłoniach

Terapia uzależnień – fachowa pomoc specjalistów z ośrodka leczenia uzależnień Przebudzenie we Wrocławiu

Jeśli zmagasz się z problemem uzależnienia lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje wsparcia w walce z nałogiem, to ośrodek leczenia uzależnień Przebudzenie oferuje profesjonalne i specjalistyczne podejście, które może pomóc Ci w przezwyciężeniu trudności związanych z nałogiem. Terapia w naszym ośrodku dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i problemów pacjenta, dlatego prowadzona jest w oparciu o spersonalizowany plan terapeutyczny. Podczas terapii leczenia uzależnień we Wrocławiu nauczymy Cię skutecznych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez konieczności sięgania po używki. Pamiętaj, że podjęcie kroków w kierunku polepszenia swojego zdrowia psychicznego i fizycznego może mieć ogromny, pozytywny wpływ na życie Twoje oraz Twoich bliskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.