Rodzaje obligacji

Rodzaje obligacji: różnice i charakterystyka

Obligacje to jeden z tych instrumentów rynku kapitałowego, które cieszą się opinią bezpiecznych i stabilnych. Nie w każdych okolicznościach jest to jednak prawdą.

Za najmniej ryzykowny instrument rynku kapitałowego uznać należy obligacje skarbowe. To papiery dłużne, których emitentem jest skarb państwa i to on gwarantuje ich wykup. Oczywiście istnieje teoretyczna możliwość bankructwa państwa – i kilka razy mieliśmy z tym w historii świata do czynienia – ale jednak tego rodzaju wypadki zdarzają się sporadycznie. Stąd opinia, że obligacje skarbowe są relatywnie bezpieczne.

Różne rodzaje obligacji

Trochę inaczej ma się sprawa z obligacjami korporacyjnymi. Ich emitentem nie jest skarb państwa, ale firmy, a to oznacza, że możliwość wpadnięcia w kłopoty na skutek różnych gospodarczych turbulencji jest znacznie większa. Niektórzy specjaliści są nawet zdania, że ryzyko związane z inwestycją w obligacje korporacyjne jest identyczne jak w wypadku inwestycji na rynku akcji. Warto za to pamiętać, że „korporaty” są potencjalnie bardziej dochodowe niż „skarbówki”. Rynek po prostu lepiej płaci za ryzyko.

Trzeba przy tym pamiętać, że polski rynek obligacji korporacyjnych bardzo się w ostatnich latach zmienił. Dojrzał. Przed laty bardzo wiele emisji obligacji korporacyjnych nie przekraczała wartości 10 mln zł, a to oznaczało, że na rynek trafiały przede wszystkim obligacje emitowane przez małe, a w każdym razie niewielkie spółki o niezbyt mocnej pozycji w swojej branży. Wówczas statystyki upadłości były dość wysokie, oscylujące wokół 10%, co oznaczało, że co dziesiąty emitent obligacji korporacyjnych ogłaszał bankructwo i nie był w stanie spłacić swojego długu. Od tego czasu sytuacja znacznie się poprawiła.

Bezpieczniej kupić fundusz dłużny

Dzisiaj odsetek upadłości wśród emitentów obligacji korporacyjnych oscyluje wokół 2-3% i nie wyszedł z tych ram nawet ostatnio, gdy przez kilka miesięcy mieliśmy w Polsce wyraźne spowolnienie rozwoju gospodarczego. Teraz, gdy polska gospodarka znowu ruszyła do przodu, zagrożenie bankructwem się zmniejszyło. Inwestorzy mogą poczuć się spokojniejsi.

Co oczywiście nie zwalnia ich od starannej selekcji spółek, których obligacje chcą nabyć. To trudna analiza, bo wymaga między innymi znajomości rachunkowości i umiejętności wyciągania trafnych wniosków z raportów finansowych spółek. Dlatego jeśli gorzej przygotowany merytorycznie inwestor chce mieć w swoim portfelu obligacje korporacyjne, to bezpieczniej będzie zainwestować w jeden z bardzo wielu działających na polskim rynku funduszy obligacji korporacyjnych.

Obligacje stabilizują portfel

Za szczególnie dobry okres dla posiadaczy obligacji uchodzi rok 2023. Wydaje się, że następne miesiące będą już gorsze, a inwestorzy coraz więcej uwagi zaczną poświęcać akcjom. Takie są prognozy, ale ich spełnienie zależy przede wszystkim od tego, czy inflacja będzie nadal spadała, a przynajmniej czy nie będzie rosła.

Co nie znaczy, że nawet jeśli będziemy mieli do czynienia z odrodzeniem się rynku akcji można całkowicie lekceważyć obligacje, zwłaszcza zaś obligacje skarbowe. One zawsze odgrywają w portfelu inwestycyjnym ważną rolę, bo go stabilizują i zmniejszają ryzyko. A to, zwłaszcza w przypadku początkujących inwestorów, niezwykle istotne.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.